mobilne centrum języków obcych

Kursy językowe

W ramach kursu uczeń i lektor pracują na podstawie dobranego
podręcznika oraz różnego rodzaju materiałów dodatkowych.
Podczas kursu rozwijane są wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie. Jeśli Uczestnikowi kursu zależy
na jednej z wymienionych sprawności bardziej niż na pozostałych,
program zajęć zostanie zmodyfikowany tak, aby spełniał jego oczekiwania
i by efekty nauki były zauważalne już po 3 miesiącach. W trakcie trwania nauki postęp językowy ucznia jest regularnie monitorowany i korygowany poprzez indywidualny plan nauki, do którego uczeń ma zawsze wgląd.

W ramach zajęć:
-przygotowujemy do egzaminów po szkole podstawowej, gimnazjalnych, maturalnych i językowych,
-poszerzamy bądź utrwalamy wiedzę i umiejętności, zdobywane w szkole, pracy lub na uczelni,
-uczymy osoby wyjeżdżające do pracy za granicą z nastawieniem na język fachowy, używany
na konkretnym stanowisku (np. pielęgniarki, opiekunowie osób starszych). Zajęcia prowadzą lektorzy
z bogatym doświadczeniem oraz Native Speakerzy z rozmaitych zakątków świata!

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Ta forma zajęć językowych skierowana jest do słuchaczy w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania (A1-C2). Program opracowany jest z uwzględnieniem indywidualnych, osobistych potrzeb w zakresie umiejętności językowych.

KURSY GRUPOWE Wystarczysz Ty i Twój kolega ze szkolnej ławy, aby powstała grupa!! Elitarną formą zajęć są grupy liczące 3-5 osób (dot. zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, także 50+),
gdyż pozwala ona w na bardzo dobre zaktywizowanie wszystkich słuchaczy, poprzez włączenie
ich w tok lekcji oraz rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienia informacji mówionych i czytanych, pisania, mówienia. Kursy językowe

 Zobacz więcej


 Kursy językowe OnLine

 Zobacz więcej


 Kursy językowe dla Firm

 Zobacz więcej


 Cennik usług

 Zobacz więcej